ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ιστοσελίδα αυτή, οι φωτογραφίες και οι σημειώσεις δεν αποτελούν επίσημο προϊόν του Εργαστηρίου της Ιστολογίας - Εμβρυολογίας. Τα δεδομένα αυτά έχουν αναρτηθεί από φοιτητή του μαθήματος και έχουν συγκεντρωθεί από Επαναληπτικά Εργαστήρια του 2012, γι'αυτό και δεν φέρεται καμία ευθύνη σε περιπτώση μη πληρότητας ή ανακρίβειας υλικού. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή και μετάδοση του υλικού με οποιοδήποτε αντιγραφικό μέσο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο τρόπο. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στην προετοιμασία σας για την Προόδο στην Ιστολογία ΙΙ.

Η άποψή σας - Sign guestbook

Σχόλια σχετικά με τα Πλακάκια Ιστολογίας

admin
Κάντε την επανάληψή σας, με τη βοήθεια των φωτογραφιών που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια Επαναληπτικού Εργαστηρίου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποια από τις περιγραφές των εικόνων, παρακαλώ αφήστε σχόλιο στο site.
Monday, 01 July 2013 16:35